ΝΕΑ

29.09.2016
Η νέα Πρεσβεία της Νορβηγίας

Για τη νέα Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα ζητήθηκε από τους αρχιτέκτονες ένα σύγχρονο, επαγγελματικό και λειτουργικό περιβάλλον, και ταυτόχρονα επιδιώχθηκε μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα, που ανακλά τον νορβηγικό χαρακτήρα. Το φως ήταν η κεντρική ιδέα γύρω από την οποία υλοποιήθηκε το έργο. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού επιλέχθηκαν τα διαχωριστικά 1:10 γιατί προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια επιτυγχάνοντας οριζόντια επικοινωνία μεταξύ των γραφείων και των άλλων χώρων, εισάγοντας το φως τη ημέρας και ενισχύοντας την αίσθηση της συνέχειας. Παράλληλα, επιλέχθηκε το κρυσταλλικής δομής δάπεδο Lustre της 2tec2 για να ενισχύσει το φαινόμενο αυτό καθώς έχει την ιδιότητα να αντανακλά με διαφορετικό τρόπο το φως ανάλογα με τη γωνία πρόσπτωσης, ενώ επίσης ταιριάζει απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον του νορβηγικού τοπίου.